تعرفه چاپ انواع پیش دستی مجتمع چاپ و طراحی فروردین به شرح ذيل مي باشد :

تاریخ به روز رسانی : 2/ 4/ 97

( قیمت ها به تومان می باشد )

پیش دستی ( 190* 190 )

با چاپ اختصاصی تمام رنگی

 مبلغ

زمان تحویل ( روز کاری )

پیش دستی باسلفون ( 10/000 عدد )

3/300/000

25 روز کاری

پیش دستی بدون سلفون ( 5/000 عدد )

2/300/000

15 روز کاری

 

نکته : هزینه طراحی جداگانه محاسبه میگردد