سفارشات فانتزی

تعرفه سفارشات فانتزی مجتمع چاپ و طراحی فروردین به شرح ذيل مي باشد :

تاریخ به روز رسانی : 3 / 9 / 1400

( قیمت ها به تومان می باشد )

سفارشات فانتزی

1000 عدد 

تحویل ( روز کاری)

برچسب اموال ( تک رنگ )

( ابعاد 15 * 50 mm )

350000

بعد از تایید طرح

7 روز

برچسب اموال ( تمام رنگی)

( ابعاد 15 * 50 mm )

570000

بعد از تایید طرح

7 روز

هولوگرام

570000

بعد از تایید طرح

7 روز

1 - هزینه طراحی جداگانه محاسبه میگردد .